Header
Home About Us Services Stories News Contacts Zero

 

Catalogue

Туя Смарагд /Thuja ''occidentalis Smaragd''/

Назад


Туята смарагд достига 30 м. височина. Короната е тяснопирамидална,
с къси и тънки, последователно наредени разклонения. Младите клонки са плоски.
Листата са люсповидни, дълги 2-3 см. и имат яйцевидна форма. Разположени
са срещуположно по клонките. Листата, които са от горната страна, са по-тъмнозелени,
а тези от долната страна са по-светлозелени. След втората година стават кафяви.
Ювенилните листа са линейни, плоски и меки.
Женските генеративни органи са яйцевидни шишарки с дължина около 7 см.
Те са светлокафяви и са изградени от 3—4 двойки шишаркови люспи.
Семената са дребни, плоски, с крилце и узряват за един вегетационен период.
Западната туя е бавнорастящ дървесен вид. Тя е сенкоиздръжлива и студоустойчива.
Към почвените условия е невзискателна. Развива се успешно и на варовити почви. Понася замърсяване на атмосферата


 

grass
     Всички права запазени © ЕВРИС ООД       1995 - 2013
Created by Rally Ivanova