Header
Home About Us Services Stories News Contacts Zero

 

Catalogue

Туя Брабант /Thuja ''occidentalis Brabant''/

Назад


Местообитаване: Средно размерно дърво с конусовидна корона и право единично водещо стъбло; Клоните са разположени хоризонтално до извити и почти изправени, много гъсто разклонени.
15 до 20m на височина и 3 до 4 (6)m на ширина. Годишният растеж е 30 сm във височина.
Листа: Люсповидни, препокриващи се, ярко зелени, не загубват баграта си през зимата.
Изложение: Слънце до частична сянка, издържа на ветровити места.
Почва: Добре адаптиращ се, когато има достатъчно влага. Въпреки че предпочита варовити почви се развива добре и на кисели, но влажни. Най-добре расте на влажни, богати, песъкливо-глинести, варовити почви.
Изключително устойчив на мразове и вятър,
издържа на мокри и торфени терени, нетолерантен към засушаване.
Устойчив на индустриално замърсяване и градска среда.


 

grass
     Всички права запазени © ЕВРИС ООД       1995 - 2013
Created by Rally Ivanova