Header
Home About Us Services Stories News Contacts Zero

 

Catalogue

Пинус - Клек /Pinus ''mugo''/

Назад


 

 

Клекът (Pinus mugo) е вид бор, разпространен в Пиренеите, Централна Европа и Балканския полуостров, най-често между 1000 и 2200 m надморска височина, до 200 m в северните (Германия, Полша) и до 2700 m в южните (България) части на ареала. В България се среща главно в Рила, Пирин, Средна и Западна Стара планина, Витоша и други. Игловидните тъмнозелени листа са събрани две по две и имат дължина 3-7 cm. Зрелите женски шишарки са дребни (2,5-5,5 cm) с яйцевидна форма.


 

grass
     Всички права запазени © ЕВРИС ООД       1995 - 2013
Created by Rally Ivanova